VIA er et åpent og inviterende bygg med en av Oslo mest ettertraktede beliggenheter. Oppstart av rivingen er i 2018. Ferdigstillelse er estimert til 2021.