Bedrifter som er avhengige av de beste hodene, må ha mer enn «tak over hodet»! Det skal være godt og enkelt å ha sin arbeidsplass i VIA; komfortabelt og bekymringsløst.  Kontorlokalene er fleksible og tilpasses ønsker og behov, enten det er åpne kontorplasser, egne rom, fokusrom, grupperom eller – rett og slett et rom med utsikt.