PLANLAGT ARBEID I PERIODEN

 -Montering av 2 stk. tårnkraner. En på hjørne Ruseløkkveien/Cort Adelers gate og en i Munkedamsveien. Dette vil i hoved sak forgå uke 8 og 10 på dagtid.

-Riving av eksisterende bygg ned til gateplan skal være ferdig månedsskifte jan/feb.

-Fortsetter med utkjøring av rivningsmasse i februar + utgraving av leire.

-Fortsetter med boring av stålkjernepeler og vil øke med en borerigg til.

-Kommer til å starte med og armerings- og støpearbeider for bunnplate nærmest Hent bygget i Dronning Mauds gate 10.

-Det skal settes opp nytt lyssatt byggeplassgjerde langs Cort Adelers gate som er i samme kunstneriske utførelse som den i Ruseløkkveien.

 

SÆRSKILT STØYENDE AKTIVITETER

-Ingen utover det som genereres av arbeidene nevnt over som ikke er definert som særskilt støyende.

 

MASKINER/UTSTYR SOM ANVENDES:

-Tårnkraner

-Mobilkraner

-Borerigger/pelerigg

-Gravemaskiner

-Rivningsmaskiner

-Lastebiler

-En spuntmaskin (vibrering)

-Betongbiler

-Betongpumper

 

KONTAKTINFORMASJON

Nabokontakt ved anleggsstedet i byggeperioden er

Hans Halse

hans.halse@veidekke.no

Du kan kontakte Helseetaten på tlf. 21802180 om du har spørsmål til regelverket eller dispensasjonen som er gitt.