Mengden bygg- og anleggsavfall har steget fra 1,2 millioner tonn i 2004 til nærmere 2 millioner tonn de siste årene. Reduksjon av avfallsmengden var derfor ett av fem prioriterte områder for avfallsforebygging i Stortingsmeldingen for avfall som ble lagt frem av regjeringen i 2017.

Når Ruseløkkeveien 26, bedre kjent som House of Oslo, nå skal gjenoppstå som et nytt kontor- og forretningsbygg, har det å bidra til å redusere avfallsmengdene vært et viktig mål for utbyggerne.  Les hele saken på bygg.no