Mens vi venter på VIA har vi startet opp et kunstprosjekt i samarbeid med Kulturbyrået Mesén, forfatter Dag Evjenth og Vikaterrassen. De to kunstnerne, Shwan Dler Quaradaki og Torunn Skjelland skal male 120 meter med kunst som skal vises på byggeplassgjerdet under hele byggeperioden av VIA. Forfatter Dag Evjenth har skrevet sitater som spiller på byutvikling, bygging og livet generelt. Formålet er å gi folk en kunstnerisk opplevelse, skape et bedre byrom og bidra til engasjement og dialog der folk ferdes.

Vi har bygget opp to malerigjerder i Vikaterrassen (Ruseløkkveien 3-5), der de to kunstnerne kommer til å arbeide med kunstverkene i juni og august. Etter hvert som verkene ferdigstilles vil de bli flyttet til byggeplassgjerdet rundt VIA, der de skal presenteres for publikum.

Shwan har hentet sin inspirasjon fra Vikas historie og Torunn er inspirert av Vika som Røverstatene og fabuleringer rundt områdene “Algeri, Tunis og Tripoli” – som gatene het på folkemunne.