Kontrakten signeres av (f.v.) adm. dir. Gunnar Bøyum i Aspelin Ramm, Veidekkes konsernsjef Arne Giske og leder Truls Nergaard i Storebrand Eiendom. «Foto: Finn Ståle Felberg».

Vi har under lang tid jobbet med å få finne den rette byggentreprenøren for prosjektet VIA og før påske ble det endelige offentliggjort at Veidekke fikk oppdraget. Selskapet har høy kompetanse og mye erfaring innenfor miljø og bærekraft, to sentrale deler i prosjektet som skal sertifiseres etter standarden BREEAM-NOR klasse Excellent.

Veidekke skal rive dagens bygningsmasse, oppføre de nye byggene samt oppgradere eksisterende parkeringshus i en totalentreprise. Rivearbeidene settes i gang til sommeren, og hele prosjektet skal ferdigstilles i løpet av 2021.

Les mer på:

veidekke.no

estatenyheter.no/via

fremtidensbygg.no/veidekke

bygg.no